We preach Christ crucified

കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശാന്തമാക്കി ആ​ഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുന്ന യേശു.

കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശാന്തമാക്കി ആ​ഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുന്ന യേശു. കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശാന്തമാക്കി ആ​ഗ്രഹിച്ച തുറമുഖത്ത് എത്തിക്കുന്ന യേശു.

Power Vision 1:30 PM